Sıkça Sorulan Sorular

Özel Güvenlik Görevlisi olmak isteyen arkadaşlar tarafından, eğitim kurumumuza sıkça yöneltilen sorular ve cevapları aşağıda listelenmiştir.

Özel güvenlik görevlisi olabilmek için yaş şartı var mıdır?

Evet vardır. Silahsız eğitim için 19 yaşından, silahlı eğitim için 22 yaşından gün almış olmak gerekir. Üst yaş sınırı yoktur.

Özel güvenlik görevlisi olabilmek için eğitim şartı nedir ?

Silahsız eğitim için en az ortaokul (veya 8 yıllık ilköğretim) mezunu, silahlı için en az lise mezunu olmak gerekir.

Silahsız kimliğim var, silahlıya çevirmek için ne yapmam gerekir?

20 Saatlik Silah (Uygulama) eğitimi almanız ve sınavda başarılı olmanız gerekir.

Silahsız kimliğimi silahlıya çevirirken beş yıllık süre nasıl hesaplanıyor ?

Beş yıllık süreniz, kazandığınız sınavın sonucunun resmen açıklandığı gün itibariyle başlar. Bu nedenle silahsız kimliğinizdeki geçerlilik süresinin aynen yeni kimliğinize de yazılması gerekir.

Özel güvenlik kursuna kayıt için gerekli belgeler nelerdir?

Diploma fotokopisi (1Ad.) - Vesikalık fotoğraf (5Ad.) - Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (1Ad.) - İkametgah (1Ad.) - Sağlık Raporu (1Ad.)

Özel güvenlik görevlisi olabilmek için gerekli sağlık şartları nelerdir?

SİLAHLI ADAYLARDA ARANAN SAĞLIK ŞARTLARI

Psikiyatri : Psikiyatrik bir hastalık veya kişilik bozukluğu (psikopati), alkol ve uyuşturucu bağımlılığı olmamak

Nöroloji : Özel güvenlik hizmetini yerine getirmesine engel teşkil edebilecek nörolojik rahatsızlığı olmamak

Göz : Körlük veya gece körlüğü olmamak

Kulak-Burun-Boğaz (KBB) : Özel güvenlik hizmetini yapmasına engel teşkil edebilecek işitme kaybı olmamak

Ortopedi : Kas veya iskelet sisteminde ileri derecede hareket kısıtlılığı olmamak

SİLAHSIZ ADAYLARDA ARANAN SAĞLIK ŞARTLARI

a. Psikiyatri : Psikiyatrik bir hastalık veya kişilik bozukluğu (psikopati), alkol ve uyuşturucu bağımlılığı olmamak

b. Nöroloji : Özel güvenlik hizmetini yerine getirmesine engel teşkil edebilecek nörolojik rahatsızlığı olmamak

c. Göz : Körlük veya gece körlüğü olmamak

d. Kulak-Burun-Boğaz (KBB) : Özel güvenlik hizmetini yapmasına engel teşkil edebilecek işitme kaybı olmamak.

Boy ve kilo ile ilgili şartlar nelerdir?

Herhangi bir şart bulunmamaktadır.

Temel eğitimde başarılı olabilmek için sınavdan kaç puan almam gerekir ?

Temel eğitimin yazılı sınavında her biri 1 puan olan 100 soru sorulmaktadır. Başarılı olabilmek için en az 60 adedini doğru cevaplamak gerekmektedir (Yanlış doğruyu götürmüyor).

İlk sınavda başarısız oldum, kaç sınav hakkım var, kurs merkezine tekrar ücret ödemem gerekir mi?

Aldığınız kurs sonunda girdiğiniz sınavdan başarısız olduğunuz takdirde, birbirini takip eden üç sınava daha girme hakkınız var. Dört sınav sonunda başarılı olamazsanız tekrar kurs görme şartı aranmaktadır.

Başarısız olup tekrar girdiğiniz sınavlar için kurs merkezinize, sınav ücretinden başka bir ücret ödeme zorunluluğunuz yoktur.

Sınavları kazandım kimliğimi ne kadar sürede çıkarmam gerekir?

Sınavı kazandıktan sonra beş yıl geçerlilik süresi vardır. Bu süre içinde dilediğiniz zaman çıkarabilirsiniz.

Kursa devam zorunlu mu?

Adayların özel güvenlik eğitimi süresince verilen derslerin en az üçte ikisine devamı zorunludur. Kabul edilebilir bir özrü bulunmaksızın derslerin % 10’undan fazlasına devam etmeyenler başarısız sayılır.

NOT : Eğitimin silahsız bölümü 100 ders saatinden oluşur ve bunun 10 saatine katılmayanların eğitimi geçersiz sayılır. 20 saatlik silah eğitiminin de 2 saatine katılmamak eğitimin geçersiz olmasına neden olur.

Kimler Özel Güvenlik Olamaz ?

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesi (http://www.cezakanunu.net/tck-madde-53/) belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, kamunun sağlığına karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.