Tuna Catering & Yemek Sanayi

Tuna Grup Yönetim Yaklaşımı

Tuna Grup Yönetim Yaklaşımı

Sorumluluk ve Şeffaflık

Tuna Grup olarak öz değerlerimiz tevazu, insan haklarına saygı, topluma yakınlık, sosyal sorumluluk bilinciyle kurumsal yönetişimi gerçekleştirebilmek.

İnovasyon

Faaliyet göstermiş olduğumuz sektörlerde marka, patent, teknoloji, tasarım, bilişim ağı, fikri ve sınai mülkiyet alanlarında kalıcı üstünlükler yaratabilmek.

Aktif Katılımcılık

Aktif Katılımcılık Karar süreçlerinde katılım ve ortak aklı teşvik eden bir yönetim yaklaşımı oluşturabilmek.

Stratejik Yaklaşım

Stratejik Yaklaşım Bugünkü işlerimizi mükemmel yönetmek ve uzun dönemde üstünlükler sağlayacak şekilde geleceğimizi planlayabilmek.

Sürdürülebilirlik

Stratejik Yaklaşım Bugünkü işlerimizi mükemmel yönetmek ve uzun dönemde üstünlükler sağlayacak şekilde geleceğimizi planlayabilmek.